۱۴۰۰ يکشنبه ۲۳ خرداد
ساختمان مرکز مطالعات
چهاردهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری
ارتباط آنلاین با همکاران مرکز
بیست و دومین همایش کشوری آموزش پزشکی
اولین رویداد میکرو آموزش
دستور العمل های مربوط به  ویروس کرونا
مستندات و شواهد مربوط یه شیوع ویروس کرونا 
 
نحوه مواجهه نظام آموزشی کشور با ویروس کرونا
بررسی بار مالی ناشی از شیوع ویروس کرونا بر صندوق های بازنشستگی
بررسی مشکلات و چالش های آموزش الکترونیکی وزارت آموزش و پرورش
راهبردهای مواجهه و مقابله با شیوع کوید 19
بسته پیشنهادی برای مقابله با تبعات ویروس کرونا در ورزش
چالش ها و راهکارهای حمایت از اقشار ضعیف و محروم جامعه
بررسی آثار اقتصادی و پیشنهادهایی برای مدیریت تبعات آن
ملاحظات رسانه ای به منظور مواجهه مطلوب با پدیده ویروس کرونا در کشور
سناریوهای بازگشایی مدارس پس از کرونا
تأثیر اقتصادی ـ اجتماعی آنفلوانزای 1918 بر آینده جنین مادران باردار مبتلا شده و درس هایی برای مواجهه با کرونا
   
   
   
   
   

 

 

آموزش