مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی  کرمان>فعالیت ها   > فلوشیپ آموزش پزشکی   

                                                                                                                                                                                          

 دوره فلوشیپ آموزش پزشکی 
 

با توجه به مسئوليت روزافزون اعضاي هيات علمي در تربيت فراگيران و همچنین رسالت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه در جهت توانمندسازی اساتید و ارتقا دانش اعضا هیات علمی در زمینه آموزش پزشکی، این مرکز درصدد برگزاریاولین دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی با ارائه مدرک فلوشیپ ویژه اعضای هیات علمی می باشد.

برگزاری دوره­ های کوتاه ­مدت آموزش پزشکی منجر به گسترش دانش آموزش پزشکی و آموزش و پرورش اساتیدی می­ شود که با فراگیری آموزش­ های لازم و آشنایی با روش­ های نوین در زمینه های برنامه ­ریزی، ارزشیابی دانشجو، شیوه­ های آموزش و یادگیری الکترونیکی توانمندي­ هاي لازم را برای آموزش، پژوهش و خدمات مربوطه پیدا می­ کنند که باعث  بهبود  يادگيري  دانشجويان  و  در طيف وسيعتر­ارتقاي  بخش  سلامت  و  بهبود بيماران  خواهد  شد.


اهداف دوره
 فلوشیپ آموزش پزشکی

هدف اصلی:

هدف از برگزاری دوره ­های فلوشیپ آموزش پزشکی ویژه اعضای هیات علمی، گسترش دانش آموزش پزشکی و آموزش و پرورش اساتیدی است که با فراگیری آموزش­ های لازم و آشنایی با روش های نوین در زمینه ­های برنامه­ ریزی، ارزشیابی دانشجو و ... مهارت لازم را برای آموزش، پژوهش و خدمات مربوط پیدا کنند.

اهداف اختصاصی:

  • توانایی هدایت فعالیت­ ها جهت انجام تغییرات ضروری به منظور افزایش کیفیت  آموزش
  •   ایجاد تسلط بر روش­ های طراحی برنامه آموزشی، تکنولوژی­ های جدید آموزش و الگو ها و روش های جدید تدریس و ارزشیابی دانشجویان
  •   تدوين سياست ­ها و راهبرد هاي آموزشي دانشگاه و گروه­ هاي آموزشي

مخاطبان دوره:

اعضاي هيات علمي كليه رشته­ های علوم پایه و بالینی دانشگاه علوم پزشكي کرمان

 دریافت فرم ثبت نام دومین دوره فلو شیپ آموزش پزشکی
برنامه ماژول ارزشیابی دانشجو  

امتیازات:

در خصوص اعطای امتیاز به اعضای محترم هیات علمی که دوره فلوشیپ آموزش پزشکی را با موفقیت به پایان می رسانند در جلسه هیات رئیسه دانشگاه در تاریخ 93/7/22 به شماره نامه 121/ 5/ 1/ 10/ 93 موارد زیر به تصویب رسید

الف-مقرر گردید به فراگیرانی که هر چهار ماژول فلوشیپ را با موفقیت به پایان برسانند به ازای هر ماژول 0/75 امتیاز از ماده دو ارتقا و معادل 12 ساعت از عناوین پیوست موضوع فعالیت های ماده یک ارتقا امتیاز اختصاص یابد.

تبصره: برای آن دسته از فراگیرانی که موفق به اتمام هر چهار ماژول دوره فلوشیپ نشوند به ازای هر ماژول به میزان نیم امتیاز از ماده دو ارتقا تعلق میگیرد.

ب- مقرر گردید جهت اعضای محترم هیات علمی که دوره فلوشیپ آموزش پزشکی را با موفقیت به پایان میرسانند به پیشنهاد معاونت محترم آموزشی و پس از طی مراحل قانونی و مشروط به تصویب هیات های محترم امنا و هیات اجرایی جذب یک پایه تشویقی اعطا گردد.


  بازگشت به صفحه قبل>>    


  اخبار مرکز
آرشيو اخبـار