مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی  کرمان>معرفی مرکز   > کادر مدیریتی   

                                                                                                                                                                                                        

کادر مدیریتی مرکز مطالعات و توسعه علوم پزشکی(EDC) کرمان

مدیر مرکز  
دکتر سمیه نوری حکمت 
عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
مرتبه علمی: استادیار
 تلفن : 31325331-034  
فکس : 31325347- 034
ایمیل : 
 

 
معاون مرکز

 
دکتر محمودرضا دهقانی

عضو هیأت علمی مرکز

مرتبه علمی : مربی


تلفن : 
31325331-034  

فکس : 
31325347- 034

ایمیل : 
mrdehghani@kmu.ac.ir

CV
 


   بازگشت به صفحه قبل>>   

  اخبار مرکز
آرشيو اخبـار