مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی  کرمان>سایر واحدها  > پایش و ارزشیابی کیفیت تدریس اعضای هیأت علمی 
 
 واحد پایش و  ارزشیابی کیفیت تدریس اعضای هیأت علمی
 

ارزشيابي استاد عبارت است از تعيين ميزان موفقيت استاد در رسيدن به اهداف آموزشي. ارزشيابي اعضاي هيات علمي از طرق مختلف صورت مي گيرد، از جمله ارزشيابي توسط دانشجو، همکار ، مافوق ، خودسنجي و...انجام می گردد. واحد ارزشِابی دانشگاه با ارزشیابی فرآیندهای آموزشی درصدد بهبود کیفیت آموزش تئوری وکاربردی بوده و به افزایش  توانایی های آموزش دهندگان و توسعه دوره های آموزشی توجه دارد ایجاد نظام ارزشیابی، ابزاری را برای دانشگاه فراهم می کند تا فرآیندهای آموزشی را مورد بازبینی قرار داده و با پرداختن به نقاط قوت و ضعف، مسئولین را در جهت  تقویت نقاط قوت و برنامه ریزی برای نقاط ضعف راهنمایی کند.   

تاریخچه
واحد
ارزشيابي مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي کرمان درسال 1376  رسماً کار خود را با طراحي فرم هاي ارزشيابي جهت ارزشيابي اعضاي هيات علمي توسط دانشجو آغاز نمود .و تا نيمسال دوم 86-85 به صورت دستي صورت مي گرفت.  از نيمسال اول 87-86  نرم افزار پايش و ارزشيابي فعاليت هاي اعضاي هيأت علمي  به صورت تحت وب دانشگاه طراحي گرديد.
پس از  بررسی متون علمی و همینطور  طی جلساتی منظم با اعضای هیات علمی این نتیجه حاصل شد که  نظرسنجی از دانشجو به عنوان تنها منبع ارزشیابی نمی تواند نمای کاملی  از فعالیت های آموزشی اساتید ارائه دهد، بدین ترتیب از نیمسال دوم 88-87 ارزشیابی توسط همکار و خودسنجی، و از نیمسال دوم 89-88 ارزشیابی توسط  مدیرگروه،و  از نیمسال دوم 88-87  ارزشیابی بالینی  توسط کارورزان و کارآموزان و دستیاران پزشکی(  نیز  که قبلا به صورت دستی انجام می شد)،و از نیمسال اول 95-94  ارزشیابی معاون آموزشی دانشکده از مدیران گروه نیز  به پایش و ارزشیابی اعضای هیات علمی  تحت وب  اضافه، و در تمام نيمسالهاي تحصيلي در همه دانشکده ها اجرا گرديده است.
 
 اهداف:

 با توجه به اینکه واحد ارزشیابی از ارکان  مهم و اصلی مرکز مطالعات  و توسعه آموزش پزشکی است. مهمترین اهداف آن عبارتند از: بازنگری ابزارهای ارزشیابی
     
  •        بازنگری ابزارهای ارزشیابی 
  •        انجام ارزشیابی اعضای هیأت علمی با روشهای متعدد
  •       بهره وری از نتایج ارزشیابی جهت ارتقاء پایه سالانه و ارتقا مرتبه اساتید  
  •       آموزش شیوه ارزشیابی به اعضاء و مسئولین EDO دانشکده ها 
  •        فرهنگ سازی جهت استفاده از شیوه های نوین ارزشیابی  
  •       برگزاری جلسات نشست های علمی متعدد با سایر واحد های مرکز  
  •      ارزیابی کارگاه های آموزشی جهت ارتقاء سطح علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه

 مسئول واحد ارزشیابی:

   دکتر مریم اخوتی

اعضا واحد ارزشیابی:

زهرا فتاحی کارشناس مسئول واحد ارزشیابی
دکتر محمود رضا دهقانی مسئول واحد ارزیابی درونی
محبوبه اعزازی کارشناس واحد ارزشیابی 

  
 

معرفی انواع ارزشیابی که در واحد ارزشیابی انجام می شود

در دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ارزشیابی اعضای هیات علمی توسط دانشجو، مدیر گروه، همکار و خودسنجی و ارزشیابی بالینی (توسط کارآموز و کارورز و دستیار)  و همچنین ارزشیابی مدیران گروه توسط معاون آموزشی دانشکده به صورت تحت وب صورت می گیرد .

ارزشیابی با توجه به نظرخواهی از دانشجو

يکي از ارکان اصلي دانشگاه ها، اساتيد هستند و طبيعتاً نحوه عملکرد ايشان در بازدهي کل سازمان نقش اساسي را ايفا مي­نمايد. ارزشيابي مستمر از نحوه عملکرد اساتيد که بخشي از آن به عهده دانشجويان گذاشته شده است، در صورتي که به طور صحيح انجام شود، مي­تواند گوياي وضعيت عملکرد استاد بوده و ضمن تشخيص نقاط قوت و ضعف به عنوان عاملي کمک کننده در جهت ارتقای کيفيت فعاليتهاي آموزشي ايشان موثر باشد.
ارزشیابی همکار از همکار

ارزشيابي كيفيت فعاليت هاي آموزشي اعضاء محترم هيات
علمي عامل حياتي در ارتقاء سطح آموزش در دانشگاهها و جزو اصلي ترين فرايندهاي پايش و ارتقاء بسياري از دانشگاههاي پيشرو جهان مي باشد. بي شك هر چه نتايج ارزشيابي ها عادلانه تر و به واقعيت نزديكتر باشد تاثير بهتري خواهد داشت. شيوه ارزشيابي همكار از همكار، روشي متداول بوده و تامين كننده معيار كيفيت آموزشي از نگاه ساير همكاران به عنوان افراد صاحب تجربه و اشراف علمي و با وجوه شغلي مشترك ميباشد كه ميتواند به عنوان مكمل معيار بدست آمده از طريق ارزشيابي دانشجو از استاد و ديگر روشهاي ارزشيابي عمل نمايد. و اطلاعات واقع بينانه اي كه در اختيار مي گذارد تاثير مثبتي در بهبود كيفيت آموزشي دانشگاه باقي خواهد گذاشت

ارزشيابي مدیر گروه از همكار
به عنوان مكمل معيار بدست آمده از طريق ارزشيابي دانشجو از استاد و ديگر روشهاي ارزشيابي اطلاعات واقع بينانه اي كه در اختيار مي گذارد تاثير مثبتي در بهبود كيفيت آموزشي دانشگاه باقي خواهد گذاشت.

خود ارزشیابی

بی‌شک هرچه نتایج ارزشیابی‌ها از عوامل مداخله‌گر مبراتر باشد تاثیر وجودی خود را که همانا کمک به بهبود امر خطیر آموزش به عنوان یکی از رسالت‌های اصلی دانشگاه علوم پزشکی است بهتر اعمال خواهد نمود. هرعضو هیات علمی بعنوان فردی صاحب تجربه و اشراف علمی و آگاه به وجوه شخصیتی و توانایی‌های خود می‌تواند خود را ارزشیابی کند. معیار بدست آمده از این ارزشیابی، علاوه بر اینکه تصویر صادقانه‌ای به خود شخص ارائه می نماید، میتواند بعنوان مکمل معیار بدست آمده از طریق سایر روش‌های ارزشیابی جاری عمل نماید.

ارزشیابی 360 درجه

ارزيابي 360 درجه نوعي روش ارزيابي‌گروهي است كه در اين روش فهرستي از شايستگي‌هاي مورد نظر تهيه مي‌شود و از تمامي افراد مرتبط مستقيم و غيرمستقيم فرد در سازمان اعم از مافوق، همكاران، زيردستان و مشتريان خواسته مي‌شود تا او را بر اساس شايستگي‌هاي تعيين شده ارزيابي كنند. فرد ارزيابي شونده نيز به عنوان خود ارزيابي، در فرآيند مشاركت مي‌كند. نتايج حاصل از كل ارزيابي‌ها جمع‌بندي و به صورت گزارشي به فرد بازخور داده مي‌شود. و در سال های اخیر در دانشگاه های معتبر دنیا به منظور ارزیابی عملکرد اساتید نیز معرفی شده و از آن به عنوان یک روش جامع و اثربخش یاد کرده اند.


سامانه پایش و ارزشیابی کیفیت تدریس اعضای هیأت علمی

                                  

ارزیابی درونی گروه های بالینی

يكي از روشهاي مناسب براي ارتقاي سطح آموزش در پزشكي ارزشيابي است. ارزشيابي مي‌تواند توسط خود افراد آموزش‌دهنده و آموزش‌گيرنده‌ باشد كه به آن ارزيابي دروني گفته مي‌شود. ارزیابی درون گروهی با هدف شناخت و تحلیل وضعیت موجود در حیطه آموزش، کشف نقاط ضعف و قوت گروه­ها، و تلاش در جهت رفع نواقص و ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی و درمانی ارائه شده توسط اعضاء گروه انجام شده است. ارزيابي دروني براي رفع نواقص بايستي به صورت دوره‌اي و مستمر باشد. بر اين اساس گروه­های بالینی دانشگاه علوم پزشكي كرمان سومین ارزیابی درونی خود را از سال 1391 آغازنموده که دو مورد قبل در سال های 1383 و 1385 انجام گرفته بود.

از مجموع 17 گروه بالینی شرکت کننده در ارزیابی درونی 13 گروه (قلب، چشم، جراحی عمومی، جراحی کلیه، پزشکی اجتماعی، زنان، جراحی مغز و اعصاب، کودکان، گوش و حلق و بینی، رادیولوژی، بیهوشی، ارتوپدی و آسیب شناسی) گزارش نهایی ارزیابی خود را ارائه نمودند، و گروه های روانپزشکی، پوست، داخلی و مغز و اعصاب در مرحله تدوین گزارش ارزشیابی درونی می باشند.

 


   بازگشت به صفحه قبل>>   

  اخبار مرکز
آرشيو اخبـار