مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی  کرمان>معرفی مرکز   > تماس با ما
 


تماس با مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی کرمان 


     

آدرس : کرمان، ابتدای جاده هفت باغ علوی، پردیزه دانشگاه علوم پزشکی، ساختمان آموزش، طبقه دوم ، مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی
 
 

وب سایت : Edc.kmu.ac.ir
پست الکترونیک: medc@kmu.ac.irفاکس :
03431325347 - 03431325342
 
 تلفن واحدهای مرکزمدیر مرکز : 31325331(034)

گروه آموزش پزشکی : 31325330(034)

دفتر مجله گامهای توسعه : 31325332(034)

واحد پژوهش در آموزش : 3132533(034)

دفتر استعدادهای درخشان : 31325343(034)

واحد ارزشیابی : 31325341 و 31325342(034)

واحد توانمندسازی اعضای هیأت علمی : 31325347(034)  بازگشت به صفحه قبل>>  
  اخبار مرکز
آرشيو اخبـار